یکشنبه, 05 آوریل 2020 / منتشر شده در آبیاری تحت فشار
امروزه با توسعه آپارتمان نشینی و کمبودفضا، سرانه فضای سبز به ازای هر فرد بسیار کمتر از گذشته است. به همین علت می بایست فضای سبز را در داخل محوطه خانه خود مثل تراس ها، بام ها(روف گاردن)، دیوار سبز(گرینوال) ایجاد کنیم تا همچنان از فضای مطبوع و آرامش بخش در محل سکونت خود بهره ببریم.
شنبه, 29 فوریه 2020 / منتشر شده در فضای سبز
یک هکتار فضای سبز در سال 2500 تا 3000 کیلوگرم اکسیژن تولید می کند که این مقدار به طور متوسط اکسیژن مورد نیاز 10 نفر را طی یک سال تامین می نماید.
چهارشنبه, 26 فوریه 2020 / منتشر شده در گل های آپارتمانی
آرالیا یکی از گیاهان آپارتمانی است که برگ های این گیاه پنجه ای با هفت بریدگی عمیق ، همیشه سبز با رنگ سبز روشن و براق است.
یکشنبه, 16 فوریه 2020 / منتشر شده در موارد تکمیلی
ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و محدودیت های منابع آبی از جمله کشورهایی است که نیازمند تجدیدنظر اساسی در ساختار نظام کشت بوده
بالا