مهندسین مشاور فلات سفیر سبز

 Falat Safir Sabz Consulting engineers

شرکت مهندسین مشاور فلات سبز مشاوره، طراحی و اجرا، محوطه سازی، فضای سبز، معماری داخلی، ساخت سازه، پایدار سازی، ژئوتکنیک.

در این سالیان با توفیق خداوند توانسته ایم سهمی کوچک در شادابی زندگی هموطنان خود ایفا نماییم، امیدواریم با همراهی شما عزیزان بتوانیم از این پس نیز خدمات شایانی را به شما عزیزان ارائه کنیم.

 

طراحی و اجرا

نگهداری

مشاوره

هوای سبز را با ما نفس بکشید.

خدمات ما

بام سبز، دیوار سبز، محوطه سازی

آبیاری تحت فشار، هوشمند سازی

پایدارسازی و مقاوم سازی

بهینه سازی و نوسازی سازه

گواهینامه ها

هوای سبز را با ما نفس بکشید.

آخرین مقالات ما

برخی از پروژه های ما

بالا