مهندسین مشاور فلات سفیر سبز

ما طراوت را به جان خانه های شما می بخشیم.

 

 

فعالیت اصلی شرکت ما در زمینه مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری، فضای سبزمسکونی و ورزشی، بام سبز، دیوار سبز داخلی و خارجی وهمچنین معماری داخلی ساختمان و مشاوره، طراحی و اجرای دیوارهای مسلح است.

شرکت مهندسین مشاور فلات سبز در این سالیان با توفیق خداوند توانسته است سهمی کوچک را در سرزندگی و شادابی هم وطنان خود ایفا نماید

ما امیدواریم با همراهی شما عزیزان بتوانیم جهت خدمت رسانی به هم وطنان عزیز خدمات شایانی را پس از این نیز به هموطنان عزیز ارائه نماییم.

 

هوای سبز را با ما نفس بکشید

خدمات ما

بام سبز، دیوار سبز، طراحی فضای سبز، محوطه سازی

مجموعه خاک به همراه جوشن های افقی

آبیاری تحت فشار، سیستم سرمایشی و گرمایشی، هوشمند سازی ساختمان

پایدارسازی و مقاوم سازی ترانشه و میخکوبی، شمع کوبی

بهینه سازی و نوسازی سازه

مشاوره

طراحی و اجرا

نگهداری

  هوای سبز را با ما نفس بکشید

گواهینامه ها

بالا