مهندسین مشاور

فلات سفیر سبز

فعالیت اصلی شرکت ما در زمینه مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری

فضای سبزمسکونی و ورزشی، بام سبز، دیوار سبز داخلی و خارجی

همچنین معماری داخلی ساختمان و مشاوره، طراحی و اجرای دیوارهای مسلح است.

مجموعه فلات سبز همواره میکوشد تا با بهره گیری از متخصصین مجرب، دلسوز و کارآزموده و با ایجاد

ارتباط موثر با کشورهای دارای تکنولوژی خدماتی شایسته و منطبق بر متدهای روز دنیا به همراهان خود ارائه دهد.

هوای سبز را با ما نفس بکشید

خدمات ما

بام سبز، دیوار سبز، طراحی فضای سبز، محوطه سازی

مجموعه خاک به همراه جوشن های افقی

آبیاری تحت فشار، سیستم سرمایشی و گرمایشی، هوشمند سازی ساختمان

پایدارسازی و مقاوم سازی ترانشه و میخکوبی، شمع کوبی

بهینه سازی و نوسازی سازه

مشاوره

طراحی و اجرا

نگهداری

هوای سبز را با ما نفس بکشید 

گواهینامه ها

بالا