پروژه شقایق

خدمات اجرا شده: روف گاردن

پروژه جنت آباد

خدمات اجرا شده: روف گاردن

پروژه زعفرانیه

خدمات اجرا شده: زیبا سازی تراس

پروژه پاسداران

خدمات اجرایی: زیبا سازی پاسیو

پروژه جردن

خدمات اجرا شده: زیبا سازی پارکینگ

پروژه نیاوران

خدمات اجرا شده: زیبا سازی تراس

پروژه پاسداران

خدمات اجرا شده: روف گاردن

پروژه شهرک غرب

خدمات اجرا شده : کف سازی

پروژه جردن

خدمات اجرا شده: اجرای پرگولا

پروژه قیطریه

خدمات اجرا شده : زیباسازی پارکینگ

پروژه زعفرانیه

خدمات اجرا شده: تراس سبز

پروژه سعادت آباد

خدمات اجرا شده: تراس سبز

پروژه تجریش

نوع خدمات اجرا شده: تراس سبز

پروژه سعادت آباد

خدمات اجرا شده: تراس سبز

پروژه رسالت

خدمات اجرا شده: تراس سبز

پروژه فشم

خدمات اجرا شده: محوطه سازی

پروژه صفادشت

خدمات اجرا شده: محوطه سازی

پروژه زعفرانیه

خدمات اجرا شده: اجرای پاسیو

پروژه کوی فراز

خدمات پروژه: ساخت باکس ترموود، نصب و اجرای دیوار سبز،…