محوطه سازی

 

 

امروزه یکی از معضلات عمده زندگی در شهرهای بزرگ و پر جمعیت پدیده وارونگی و آلودگی هوا است که محوطه سازی اطراف ساختمان از راهکارهای ساده مقابله با این آلودگی هاست.

از طرفی انتخاب گیاهان متناسب با شرایط اکولوژیکی منطقه، درجه حرارت، میزان رطوبت و بارندگی، بلندی، کوتاهی روزها و پس از آن نگهداری صحیح و استاندارد از آن امری حائز اهمیت است. مجموعه فلات سبز با افتخار و با بهره مندی از باتجربه ترین پرسنل فنی در این زمینه آماده ارائه خدمات از مرحله مشاوره تا نگهداری می باشد.

بالا