خدمات فضای سبز

 

 

شرکت مهندسین مشاور فلات سبز با توجه به رشد روز افزون جمعیت و خطر نابودی فضاهای سبز که از نیازهای اولیه بشریت است بر آن شده است که با استفاده از تکنولوژی های نوین و به روز دنیا و همچنین با توجه به بهره مندی از تیم مجری متخصص، در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای بام سبز، دیوار سبز، فضای سبز داخلی و محوطه سازی قدمی هرچند کوچک در این راستا بردارد.

بالا