شمع کوبی

 

 

از مهم ترین روش های اصلاح، مقاوم سازی و به‌سازی خاک شمع گذاری است.

هنگامی که با ضعف در ظرفیت لایه های خاک و با قابلیت فشردگی زیاد خاک در لایه های فوقانی مواجه میشویم به طوری که فقدان از لایه سطحی جهت بار استفاده نموده نیاز به افزایش ظرفیت باربری و یا انتقال نیرو به سطوح زیرین خاک وجود دارد.

در این راستا به کمک شمع گذاری و یا اصطلاحا شمع کوبی نیروی مازاد، به سطوح زیرین خاک منتقل میشود.

در این راستا شرکت مهندسین مشاور فلات سفیر سبز با توجه به تجربه اجرایی مدیران خود در این حوزه آماده ارائه این خدمات از مرحله مشاوره تا اجرا است.

بالا