سیستم سپتیک

بحران کمبود آب و تامین منابع آب شیرین یک معضل بین المللی است. طبق آمارهای رسمی کشور طی سال‌های اخیر مصرف آب بخش کشاورزی در کشورمان بین 92 تا 94 درصد از کل آب مصرفی است که از این میزان، هرزآب‌ها سهمی حدود 60 درصد را دارد. از این رو کمبود سیستم بهینه سازی و کنترل هرزآب ها در ساختار کشاورزی سنتی ایران به شدت احساس می شود. مجموعه مهندسین مشاور فلات سفیر سبز با افتخار آمادگی ارائه سیستم های نوین بهینه سازی و کنترل هرزآب ها بر اساس تکنولوژی روز دنیا را به همراهان خود در کشور عزیزمان ایران دارد.
بالا