Irrigation System

_ سیستم آبیاری چیست؟

 

سیستم آبیاری هوشمند، درواقع فرآیندی است که در آن آب بطور مدیریت شده برای برآوردن نیاز آبی گیاهان، رشد و نمو و همچنین تامین رطوبت خاک و ریشه گیاهان انجام می پذیرد.

دفعات،سرعت،مقدار و زمان آبیاری بیرای گیاهان مختلف، متفاوات است.

همچنین با توجه به نوع خاک و فصول سال، نیز متفاوات می باشد. برای مثال، گیاهان آپارتمانی با گیاهان محیط بیرونی، نوع آبیاری شان از موارد ذکر شده بالا، متفاوات می باشد.

[

_ انواع سیستم آبیاری:

انواع مختلفی از سیستم آبیاری برای بهبود عملکرد گیاه وجود دارد. این نوع سیستم های آبیاری بر اساس انواع مختلف خاک، اقلیم،محصولات زراعی و منابع انجام می شود.

انواع سیستم های آبیاری عبارتند از:

 • آبیاری سطحی
 • آبیاری موضعی
 • آبیاری بارانی
 • آبیاری قطره ای
 • آبیاری دستی

_ آبیاری سطحی:

در این سیستم، هیچ پمپ آبیاری در کار نیست. در این سیستم آب درسراسر زمین توسط گرانش توزیع می شود.

_ آبیاری موضعی:

در این نوع سیستم آبیاری، آب از طریق شبکه ای از لوله های با فشار آب کم وارد ورودی های انشعاب شده و به قسمت های مشخص شده طبق نقشه مهندسی آب پخش می شود.

_ آبیاری بارانی:

در این سیستم، آب از یک مکان مرکزی توسط آب پاش های فشار قوی، بالای سر گیاه و یا از آب پاش های سکوی متحرک توزیع می شود.

_ آبیاری قطره ای:

در این نوع آبیاری هوشمند، قطات آب در نزدیکی ریشه گیاهان ریخته می شود.این نوع آبیاری طرفدار های زیادی را امروزه به خود اختصاص داده است، چرا که برای آبیاری گیاهان آپارتمانی، دیوار سبز، گیاهان فلاورباکس ها بسیار مناسب می باشد و همچنین به طور منظم و طبق برنامه گیاهان طی زمان معین آبیاری می شوند.

_ آبیاری دستی:

در این مدل آبیاری، آب توسط یک مخزن و یا منبع آب اما به صورت دستی پر می شودو با قطع و وصل شیر ورودی آب به لوله ها جریان پیدا می کند و وارد سیستم آبیاری و مدار دستی می شود. امروزه، این سبک آبیاری توصیه نمی شود، چرا که آبیاری گیاهان باید منظم و طبق برنامه انجام گردد.

 

_ روش های آبیاری:

روش های آبیاری را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 • روش های آبیاری سنتی
 • روش های آبیاری مدرن

_ روش های آبیاری سنتی:

در این روش، آبیاری به صورت دستی انجام می گردد. برای مثال، کشاورز به تنهایی یا با استفاده از احشام، آب را از چاه یا کانال های آب بیرون می کشد و به مزارع کشاورزی می برد. اما بازده آن به دلیل توزیع نابرابر آب ضعیف می باشد.

همچنین احتمال از دست دادن آب و هدر رفتن آن بسیار زیاد است که با توجه به مشکل کم آبی امروزه، این یک معضل بزرگ ببه شمار می رود.

برخی از نمونه های سیستم سنتی عبارتند از:

 • سیستم قرقره
 • سیستم اهرمی
 • پمپ زنجیری

که در این میان، پمپ رایج ترین و پرکاربرد ترین است.

_ روش های مدرن آبیاری:

روش های مدرن آبیاری، معایب روش های سنتی را جبران می کند. در نتیجه به مصرف صحیح آب کمک می کند.

روش مدرن آبیاری شامل دو سیستم می باشد:

 • سیستم آب پاشی
 • سیستم قطره ای

_ سیستم آب پاشی:

این نوع سیستم، همان طور که از اسمش پیداست آب را روی محصول می پاشد و به توزیع یکنواخت آب کمک می کند. این روش در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، بسیار توصیه می شود. در این سیستم، یک پمپ به لوله هایی متصل می شود که فشار ایجاد می کند و آب از طریق نازل لوله ها پاشیده می شود.

_ سیستم قطره ای:

در سیستم آبیاری هوشمند قطره ای، آبرسانی قطره قطره دقیقا در ریشه با استفاده از لوله های رابط ماکارونی انجام می شود. این روش در مناطقی که دسترسی به آب کمتر است نیز قابل استفاده میباشد.

_ اهمیت آبیاری هوشمند:

اهمیت آبیاری را می توان در موارد زیر توضیح داد:

 • بارندگی ناکافی و نا مشخص بر کشاورزی تاثیر منفی می گذارد. خشکسالی و قحطی به دلیل بارندگی کم ایجاد می شود. آبیاری به افزایش بهره وری حتی در بارندگی کم کمک می کند.
 • آبیاری هوشمند، سطح تولید و عملکرد گیاهان را تثبیت می بخشد.
 • آبیاری باید بهینه باشد. زیرا حتی آبیاری بیش از حد می تواند تولید محصول را از بین ببرد. آب اضافی منجر به غرق آبی، جلوگیری از جوانه زنی، افزایش غلظت نمک و ریشه کن می شود. زیرا ریشه ها نمی توانند آب راکد را تحمل کنند. بنابراین باید از روش مناسب برای کشت بهتر استفاده شود.
بالا