تکنولوژی های نوین

 

 

یکی از اهداف اصلی تعیین شده برای دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت مهندسین مشاور فلات سبز این است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ کارشناسان این مجموعه با دانشگاه ها و مراکز معتبر تحقیقاتی فعال در داخل و خارج از کشور و تبادل اطلاعات روز دنیا در خصوص هوشمندسازی، تکنولوژی های نوین در حیطه فعالیت این شرکت را در اختیار همراهان خود قرار دهد.

 

بالا