بام سبز

در دنیای کنونی کمبود زمین مناسب برای توسعه فضای سبز شهری کاملاً ملموس است. از این رو بام سبز میتواند پیشنهاد وسوسه انگیزی برای علاقه مندان به فضای سبز افقی باشد. بام های سبز علاوه بر منظر زیبایی شناختی فضاهای شهری، تلطیف فضا و کاهش اثرات گرمایشی میتواند به کاهش هزینه های نگهداری از سقف و افزایش ارزش ملک کمک کند. تیم متخصص و کارآزموده فلات سبز با افتخار آماده ارائه خدمات بام سبز از مرحله طراحی تا نگهداری می باشد.
بالا