آبیاری تحت فشار

 

 

از مجموع آب استحصالی در کشور، به طور میانگین 95 درصد آن در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. طبق بررسی های صورت گرفته بین 60 تا 75 درصد آب مصرفی این حوزه، در داخل کانال های انتقال آب و در داخل مزارع به هدر می‌رود.

به دلیل محدودیت منابع آب شیرین و روند رو به رشد جمعیت جهان، ضرورت افزایش تولید محصولات کشاورزی به موازات این افزایش جمعیت، توجه و اهمیت بکارگیری از سیستم های نوین آبیاری جهت تامین رطوبت لازم حیات گیاه مشهود است.

مجموعه مهندسین مشاور فلات سفیر سبز با تکیه بر دانش روز متخصصین کارآزموده خود با افتخار آمادگی مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار و منطبق بر نیازهای همراهان عزیز خود را دارد.

بالا