خدمات اجرایی خاک مسلح

خاک مسلح عبارتست از مجموعه خاک و جوشن ها که به صورت نوارهای افقی در خاک قرار میگیرد. پوسته که بتنی یا فلزی است، نمای خاک مسلح را تشکیل می دهد. خاک مسلح اساساً از خاک و جوشن های فلزی تشکیل می شود. در غالب موارد جوشن ها که نوارهای فلزی هستند به طور افقی قرار میگیرند و کشش قابل ملاحظه ای را تحمل میکنند. خاک مسلح نظیر بتن مسلح خواص مکانیکی خاک را در جهتی که این خاک بیشتر در معرض نیروها قرار گرفته بهبود می بخشد. خاک به وسیله اصطکاک نیروهای وارد به جوشن ها منتقل می‌شود و جوشن ها تحت کشش قرار میگیرند. در واقع مثل این است که خاک در جهاتی که جوشن ها قرار گرفته اند دارای چسبندگی باشند و میزان این چسبندگی با مقاومت کششی جوشن ها نسبت مستقیم دارد که از این تکنولوژی می‌توان در توسعه و پایداری و مقاوم سازی خاک های سست و شیب دار و افزایش سطح قابل استفاده جهت ایجاد سازه های سنگین استفاده نمود. در این راستا دپارتمان فنی و مهندسی شرکت ما با استفاده از از تجربه ده ساله خود آماده ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در تمام نقاط کشور است.

بالا