اثرگذاری فضای سبز شهری بر سلامت جسم و روان شهروندان

اصطلاح فضای سبز،به وسیله برخی از دست اندرکاران فضای سبز برای مفهوم پوشش گیاهی شهرها به کارگرفته شده است. فضای سبز بیشتر دارای دو کارکرد مهم برای شهرها هستند: تعدیل دما و تلطیف هوا، زیبا آفرینی

آثار اجتماعی فضای سبز عبارتند از:

  • آثار جامعه شناسی
  • آثار فرهنگی
  • آثار روانشناختی

تمامی آثار طبیعت و فضای سبز بسیار موثر و قابل بحث هستند ولی در این مقاله به بررسی مهمترین اثرات فضای سبز در بخش روانشناختی می پردازیم.

3-1- ایجاد آرامش روحی و روانی

علاوه بر آثار روحی، روانی و آرامش که در اثر قرارگیری در طبیعت و نظاره گری فضای سبز حاصل می شود، از نظر علمی می توان به یک مورد اشاره کرد و آن هم تولید فیتونسید است. درختانی مانند گردو، کاج و ... از خود ماده ای به نام فیتونسید در فضا رها می کنند که این ماده روی انسان اثر خرح بخشی دارد، به گونه ای که این ماده می تواند تعادل بین دو نیمکره مغز را به خوبی برقرار سازد و حالت طبیعی و آرام بخشی را به انسان ارزانی کند.

علاوه بر موارد فوق، شاید بتوان تاثیرات مثبت بودن در طبیعت را ناشی از تاثیراتی دانست که رنگ ها به روی انسان می گذارند. رنگ ها تاثیرات هیجانی و شناختی مختلفی را برمی انگیزانند. قرمز که  توجه را جلب می کند، موجب فعال سازی و برانگیختگی می شود و هیجان پذیری و زنده دلی را افزایش می دهد، در حالی که رنگ سبز دارای تاثیر مسکن و آرام بخش است.

3-2-تاثیرات مثبت در سلامتی جسمی و بدنی افراد

مردم در جوامع صنعتی، بسیار کم ورزش می کنند. در نتیجه برای اینکه این افراد به فعالیت بدنی بپردازند، باید بیش از پیش آن ها را به این کار ترغیب کرد. محیط های جذاب، از جمله فضاهای سبز می توانند مردم را تشویق به شرکت در چنین فعالیت هایی کنند.در پژوهشی که در زمینه اثرات روانی درختان و فضای سبز  روی دوره بهبود بیماران در یک بیمارستان انجام داد، به این نتیجه رسیدند که فضای سبز می تواند، دوره بستری بیماران را کوتاه کند. زندگی در طبیعت عملکرد قلبی و عروقی را به گونه ای مثبت تحت تاثیر قرار می دهد، میزان پاسخ های فیزیولوژیک به استرس را بهبود می بخشد و همچنین مشخص شده است که دیدن طبیعت، ضربان قلب را کاهش می دهد، تنش های ماهیچه ای را از بین می برد،فشار خون را کاهش و هدایت الکتریکی پوست را افزایش می دهد.

3-3-تعاملات اجتماعی

فضاهای سبز،حس مکان اجتماعی را القا می کنند. به آدمی اجازه می دهد که از دیگران بیاموزد، فرصتی پدید می آورد که ارزش های فردی و اجتماعی خود را بروز دهد، رشد معنوی خود را القا بخشد. فضاهای سبز، محیط طبیعی را به داخل محیط شهری می برند و فضاهای خشن و بافت مصنوعی شهر ساخته شده را به محیطی آرام بخش و نشاط آور تبدیل می کنند و با رنگ های چشم نواز و هوای پاکیزه، روح آدمی را برای مقابله با دشواری های زندگی شهری آماده می کند. فضاهای سبز، بین اعضای اجتماع و محیط طبیعی پیرامون رابطه مستحکمی برقرار می کنند، به این ترتیب شهر را قابل سکونت تر و تحمل پذیرتر می کند. این امر برای اجتماعی که می خواهد پایدار باشد اساسی است.

 

بالا